A painting by Xiaojie Zheng of a child and a parent.


WELCOME to Interactive ART-projects on Parental Alienation by the Chinese artist, educated also in the Netherlands:

Xiaojie (Shau) Zheng, married, divorced in the US, and now a targeted mother. Exhibition room just behind our meeting room. 

 

"The parent's task is to give the child roots and wings”

Words of wisdom that has traveled eons of time and are of unknown origin and yet reasonable plausible.

 

 

Invitasjon til seminar 29 august 2018

FORELDREFREMMEDGJØRING – HVA ER DET OG HVA KAN VI GJØRE MED DET?

Dette er det tredje seminaret i en temarekke med aktuelle problemstillinger for aktører som jobber med saker etter barneloven. Det er et satellittseminar fra det tilsvarende seminaret i Stockholm uken før. Seminaret vil foregå på norsk og engelsk.

 

Etter europeiske menneskerettigheter og Barnekonvensjonen er «barnas beste» et førende prinsipp for barne- og familiepolitikk og for barne- og barnevernsrett. Barnas beste skal sikre alle barn rett til familieliv og samtidig retten til privatliv. Noen ganger kan dette være hensyn som står i motstrid til hverandre, og sosialtjenesten og rettslige instanser vil være konfrontert med et dilemma. 

 

Barna kan på en side være gjenstand for skade fra en eller begge foreldre, men kan på en annen side være gjenstand for at én forelder, barnevernsmyndigheter, fosterforeldre eller terapeuter misbruker barnets tillit til å skape fiendebilder av den ene eller begge de biologiske foreldrene. Barna blir fanget i lojalitetskonflikter med stort skadepotensial for helse og personlig vekst. Dette har fått betegnelsen «foreldrefremmedgjøring».

 

Seminaret vil belyse fenomenet både fra et psykologisk og fra et juridisk perspektiv.

 

Våre foredragsholdere:

 

William Fabricius
William Fabricius er psykolog og førsteamanuensis ved Arizona State University. Hans forskning omfatter bl.a. barnets utvikling, delt foreldreansvar og farsrollen. 

 

Venil K. Thiis

Venil Katharina Thiis jobbet tidligere som advokat med familierett både i Norge og ved Den europeiske menneskerettsdomstol. Hun har stått frem som talsperson for rettferdig rettferdighet ved domstolene for barn og familier.

 

Leif Petter Olaussen

Leif Petter Olaussen er professor emeritus og rettssosiolog ved universitetet i Oslo. Han er en av grunnleggerne av Barnevernets utviklingssenter (BVU), og har sittet som medlem i Oslo kommunes barnevernsutvalg.

                                                                                     

Ashish Joshi

Ashish Joshi er prosedyreadvokat i Michigan med familierett og foreldrefremmedgjøring som spesialfelt. Han har møterett til Høyesterett i flere av statene i USA.

 

Program:

Kl. 08.15 – 08.50                Registrering og velkomstkaffe

Kl. 08.50 – 09.00                Åpning

Kl. 09.00 – 10.30                William Fabricius

Shared parenting time and the child’s wellbeing

Kl. 10.30 – 10.45                Pause

Kl. 10.45 – 11.30                Venil K. Thiis

The child’s best interests from a human rights perspective

Kl. 11.45 – 12.45                Lunsj

Kl. 12.45 – 13.30                Leif Petter Olaussen

Truths and untruths in parental conflicts

Kl. 13.30 – 13.45                Pause

Kl. 13.45 – 14.30                Ashish Joshi

Parental alienation – what is the responsibility of the justice system

Kl. 14.30 – 14.45                Pause

Kl. 14.45 – 15.45                Panel dialogue with all contributors led by Anne Hazeland Tingstad

Kl. 15.45 – 16.00                Oppsummering / Avslutning

 

Med forbehold om endringer i programmet.

 

 

* * *

Seminaret vil ha begrenset antall plasser, og av hensyn til ventelister vil påmelding være bindende. Frist for påmelding er 10. juni. Prisen er kr. 2.700.

 

Det vil i etterkant søkes om å få kurset godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater og psykologer. De to første seminarene i kursrekken har fått slik godkjenning.

 

Arrangører er Dalan advokatfirma DA ved advokatene Anne Hazeland Tingstad, Maria Cabrera Stråtveit og Ane Fuglesang Herskind. Ansvarlig for programmet er Eivind Meland, Frode Thuen og Lena Hellblom Sjögren.

 

Påmelding på våre nettsider: www.familiejuss.no eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 Example Article

 

 Example Article

 

 Example Article

 

 Example Article

 

 

 Example Article